Podmínky mediálního partnerství

NABÍDKA PRODUKTŮREKLAMA NA WEBUOZVUČENÝ VŮZREFERENCE KLINETŮMEDIÁLNÍ PODMÍNKY

Mediálním partnerstvím se rozumí spolupráce, kdy Radio Relax poskytne partnerovi (pořadateli akce) mediální prostor pro prezentaci akce v rádiu v rámci reciproce (barteru). Jedná se zejména o prezentaci v kulturních tipech, anonce popř. soutěže. Výše mediálního plnění je stanovena dle rozsahu akce. Radio Relax se zavazuje v případě vysílání anonce na akci poskytnout pořadateli akce mediaplán vysílání anonce.

Pořadatel (sportovní, kulturní aj.) akce v rámci reciproce poskytne prostor pro umístění loga Radia Relax jako mediálního partnera, zajistí uvedení loga na propagačních materiálech k akci určených, v případě prezentace na webové stránce, pak také proklik na www.radio-relax.cz (pokud není dohodnuto jinak), popř. v jiném dostupném reklamním prostoru.

Pořadatel akce se zavazuje k vyzvednutí banneru rádia na adrese sídla Radia Relax, Cyrila Boudy 8. Kladno, 272 01 a po skončení akce vrácení banneru na tutéž adresu, není-li domluveno jinak. V případě, že dojde ke zničení či ztrátě banneru, zavazuje se pořadatel akce uhradit smluvní pokutu ve výši 850,- Kč splatnou do 14 dnů od vyzvání Radia Relax. Dále se pořadatel zavazuje zaslat na adresu produkce@radio-relax.cz fotodokumentaci z dané akce, kde je vidět přesné umístění loga Radia Relax. V případě, že nebude banner rádia Relax prezentován výše uvedeným způsobem, bude veškeré plnění mediální podpory pořadateli akce doúčtováno v platných cenách.

Konkrétní podmínky vzájemné prezentace je nutné domluvit vždy v dostatečném předstihu před konáním akce.

Výsledkem mediální spolupráce a podpory ze strany radia Relax jsou zpravidla vyšší počty účastníků na konané akci a zvyšování prestiže dané akce. Lze rovněž využít i profesionálních služeb moderátorů Radia Relax (včetně pronájmu aparatury, zajištění kompletního programu).

Mediálním partnerstvím nevzniká nárok na jakékoliv finanční plnění mezi oběma stranami, tzn. pořadatelem akce a Radiem Relax, kromě výroby anonce do vysílání, je-li objednána a jejíž výroba je stanovena na částku 1.000,- bez DPH.

Radio Relax si vyhrazuje právo neodvysílat anonce, soutěže či jinou formu upoutávky v případě, že pořadatel akce nedodá odpovídající podklady, ze kterých je možné výše uvedené prezentovat. V případě výroby reklamní anonce je nutné podklady k její výrobě dodat nejpozději do 7 dnů od spuštění jejího vysílání.

V případě umístění loga Radia Relax bez jeho souhlasu a písemného odsouhlasení Podmínek mediálního partnerství bude Radiem Relax naúčtována jednorázová pokuta ve výši 5.000,-, splatná do 14 dnů od zjištění tohoto nezákonného postupu.

Mediální partnerství je uzavřeno formou e-mailové žádosti pořadatele akce na adresu: produkce@radio-relax.cz s tím, že provozovatel portálu musí mediální partnerství potvrdit.