Podmínky mediálního partnerství

NABÍDKA PRODUKTŮ REKLAMA NA WEBU OZVUČENÝ VŮZ REFERENCE KLINETŮ MEDIÁLNÍ PODMÍNKY

Mediálním partnerstvím se rozumí spolupráce, kdy Radio Relax poskytne partnerovi (pořadateli akce) mediální prostor pro prezentaci akce v rádiu v rámci reciproce (barteru). Jedná se zejména o prezentaci v kulturních tipech, anonce popř. soutěže. Výše mediálního plnění je stanovena dle rozsahu akce. Radio Relax se zavazuje v případě vysílání anonce na akci poskytnout pořadateli akce mediaplán vysílání anonce.

Pořadatel (sportovní, kulturní aj.) akce v rámci reciproce poskytne prostor pro umístění loga Radia Relax jako mediálního partnera, zajistí uvedení loga na propagačních materiálech k akci určených, v případě prezentace na webové stránce, pak také proklik na www.radio-relax.cz (pokud není dohodnuto jinak), popř. v jiném dostupném reklamním prostoru.

Pořadatel akce se zavazuje k vyzvednutí banneru rádia na adrese sídla Radia Relax, Cyrila Boudy 8. Kladno, 272 01 a po skončení akce vrácení banneru na tutéž adresu, není-li domluveno jinak. V případě, že dojde ke zničení či ztrátě banneru, zavazuje se pořadatel akce uhradit smluvní pokutu ve výši 850,- Kč splatnou do 14 dnů od vyzvání Radia Relax. Dále se pořadatel zavazuje zaslat na adresu produkce@radio-relax.cz fotodokumentaci z dané akce, kde je vidět přesné umístění loga Radia Relax. V případě, že nebude banner rádia Relax prezentován výše uvedeným způsobem, bude veškeré plnění mediální podpory pořadateli akce doúčtováno v platných cenách.

Konkrétní podmínky vzájemné prezentace je nutné domluvit vždy v dostatečném předstihu před konáním akce.

Výsledkem mediální spolupráce a podpory ze strany radia Relax jsou zpravidla vyšší počty účastníků na konané akci a zvyšování prestiže dané akce. Lze rovněž využít i profesionálních služeb moderátorů Radia Relax (včetně pronájmu aparatury, zajištění kompletního programu).

Mediálním partnerstvím nevzniká nárok na jakékoliv finanční plnění mezi oběma stranami, tzn. pořadatelem akce a Radiem Relax, kromě výroby anonce do vysílání, je-li objednána a jejíž výroba je stanovena na částku 1.000,- bez DPH.

Radio Relax si vyhrazuje právo neodvysílat anonce, soutěže či jinou formu upoutávky v případě, že pořadatel akce nedodá odpovídající podklady, ze kterých je možné výše uvedené prezentovat. V případě výroby reklamní anonce je nutné podklady k její výrobě dodat nejpozději do 7 dnů od spuštění jejího vysílání.

V případě umístění loga Radia Relax bez jeho souhlasu a písemného odsouhlasení Podmínek mediálního partnerství bude Radiem Relax naúčtována jednorázová pokuta ve výši 5.000,-, splatná do 14 dnů od zjištění tohoto nezákonného postupu.

Mediální partnerství je uzavřeno formou e-mailové žádosti pořadatele akce na adresu: produkce@radio-relax.cz s tím, že provozovatel portálu musí mediální partnerství potvrdit.