Ve Veltrusech se připravují na opravu Dlouhé ulice