V Rakovníku byla představena mezikrajská dopravní obslužnost