Proč rádio?

 NABÍDKA PRODUKTŮ  REFERENCE KLINETŮ  OZVUČENÝ VŮZ  MEDIÁLNÍ PODMÍNKY 

►  Na co se nesmí při plánování spotové kampaně zapomínat?
 Práva a povinnosti v reklamním sdělení
►  Proč rádio?

Rádio jako masové médium dokáže vyvolat dostatečně silný zásah a oslovit široké spektrum cílových skupin. Poslechovost v sedmi dnech se dlouhodobě pohybuje okolo hranice 90 % populace. (12-79 let)

Významným faktem je, že posluchač stráví se svou oblíbenou stanicí v průběhu nákupního „prime time“ mnohem delší čas, než který věnuje ostatním médiím. Průměrná doba poslechu rádia je
5 hodin denně.

Navíc jako jedno z mála médií dokáže rádio působit bezprostředně před nákupem a tím přímo ovlivnit spotřební chování.
Charakteristickou vlastností rozhlasových stanic je skutečnost, že dokáží být posluchači velmi blízké, a ti si k němu často vytvářejí silný emocionální vztah.

Strategické úlohy rádia v rámci komunikačního mixu:

» Budování znalosti značky (rádio má schopnost rychle zajistit potřebnou frekvenci zásahu)
» Podpora image (rádio umí vyprávět příběhy)
» Podpora prodeje (rádio dokáže zajistit rychlý a cenově efektivní zásah širokého spektra cílových skupin)

Rádio je významným komunikačním prostředkem.
Rozhlasovou komunikaci využívají všechny typy klientů a zhruba jedna desetina všech reklamních investic směruje do rádií.

Naši zkušení mediální konzultanti Vám detailně naplánují reklamní kampaň a Vy si již pouze vyberete z nabízených variant kampaně. Ať se již jedná o spotové kampaně, sponzorované odkazy nebo námi nabízené speciální operace či individuální akce na přání klienta s důrazem na co nejlepší marketingový či reklamní dopad na požadovanou cílovou skupinu.

Reklama v rádiu je ideální a velmi efektivním komunikačním nástrojem pro budování image značky, dále aktivně napomáhá k připomenutí firem s již dlouholetou tradicí na trhu, stejně tak slouží jako velmi účinná forma prezentace produktu v produktové kampani nebo k prezentaci služeb jednotlivých firem v dané lokalitě a v neposlední řadě jako velmi účinný nástroj k velmi žádané personalistice – náboru nových zaměstnanců.

Rádio je efektivním médiem s minimálními produkčními náklady a kreativitě se zde meze nekladou, i když pracuje pouze se zvukem. O to víc podporuje fantazii a představivost posluchačů. Tyto vlastnosti rádia a přílišná nezahlcenost reklamou podporují jeho důvěryhodnost a proto je jeho popularita a zásah největší ze všech médií.

Několik důvodů proč využít rádiovou reklamu – jak rádio funguje

  •  Lidé tráví s rádiem podstatnou část dne. Ráno vstávají s rádiem, poslouchají ho v autě nebo v hromadných dopravních prostředcích na cestě do práce. Poslouchají ho v nákupních střediscích, v restauracích, práci, na zahradě nebo si ho zapnou kvůli konkrétním relacím.
  • Poslouchá ho téměř každý. Rádio denně zasahuje v průměru 72 % populace ve věku 14-79 let. I když si to neuvědomujeme, je rádio všude po celý den. Je naším příjemným společníkem při práci, při sportu nebo při jiných oddychových aktivitách, čím dál častěji v autě, cestou do práce, na dovolenou, doma. Při jeho poslechu je možné vykonávat další běžné činnosti, nezvyšuje se sice počet posluchačů, kteří poslouchají rádia, ale prodlužuje se čas strávený s rádiem. Průměrná délka poslechu posluchačů Rádia Relax je 205 minut. Celkově s ním tráví více času než s kterýmkoliv jiným médiem.
  • Rádio je přátelské, komunikativní, emotivní, zahání nudu, posluchače baví.
  • Rádio je rychlé, důvěryhodné, pružné, lidé mají ke svému rádiu silný vztah a proto důvěřují reklamě v něm vysílané. Reklama v rádiu výrazně ovlivňuje nákupní rozhodování těsně před nákupem, protože zachytává spotřebitele doma před nákupem, při cestě na nákup v autě.
  • Je ideálním nástrojem pro budování značky.
  • Možnost regionálního zacílení, cílení podle relací, demografie.
  • Rychle reaguje na situaci na trhu, doba od návrhu textu reklamního sdělení, přes jeho výrobu a přesné rozmístění reklamy do časových pásem v reklamních blocích, je nejkratší ze všech médií.
  • Rádio dokáže rozšířit působení reklamní kampaně např. pokud byla v TV kampani vybudována dostatečná frekvence zásahu.