Pavel Kolomazník 1 – ředitel odbavování na letišti Praha