Nezapomeňte

 NABÍDKA PRODUKTŮ  REFERENCE KLINETŮ  OZVUČENÝ VŮZ  MEDIÁLNÍ PODMÍNKY 

 Na co se nesmí při plánování spotové kampaně zapomínat?
►  Práva a povinnosti v reklamním sdělení
►  Proč rádio?

Přesné načasování
• Správně zvolené období, kdy nasadit reklamní spoty do vysílání, je důležité z hlediska konkurence nebo předpokládané sezóny konkrétního produktu.

Zaměření kampaně na produkt či image firmy
• Chcete-li podpořit image firmy, je efektivnější delší doba vysílání kampaně s nižší frekvencí spotů (max. 4 denně). Naopak, chcete-li představit produkt, podpořit výrobek, který je nyní „v akci“, anoncovat akce, slevy
– je nejzásadnější to, kolikrát si posluchač takové reklamní sdělení vyslechne. Čím více, tím lépe.

Proč volit spoty i v méně poslouchaných časech
• Protože i tyto méně poslouchané časy (víkendy, brzké ranní či pozdní večerní hodiny) mají své posluchače, kteří rádio poslouchají mimo prime time (hlavní vysílací čas) a zvyšují tím celkový zásah kampaně. Lidé si o víkendu nejvíce uleví od stresu, mají možnost soustředěněji poslouchat rádio a o víkendu jezdí nejvíce nakupovat – mají dostatek času na přemýšlení o svých investicích.

Obsah spotu
• Jasný, stručný, srozumitelný text bez množství zavádějících a nepodstatných informací.

Spotové kampaně

Spotová kampaň je vhodná pro prezentaci firmy, produktu nebo služby, ale je také ideálním nástrojem pro budování pozitivní image firmy, zvyšuje povědomí o firmě v regionu, umí přenášet strategická sdělení, budovat značku a image, stejně dobře však funguje na taktické bázi, např. k podpoře prodeje, zvýraznění slev, pozvánky kamkoliv.

Nabízíme možnost umístění Vašich spotů do tzv. reklamních breaků – reklamních bloků, které jsou v každé vysílací hodině tři.

Základní cena 30 sec. spotu je 700,-bez DPH, avšak toto je pouze základní – orientační cena za 1 spot. Celková cena kampaně je závislá na mnoha jiných faktorech, jako je počet odvysílaných spotů, celkový rozsah kampaně (všech zakoupených produktů), roční období či časové pásmo, v jakých časech jsou spoty zařazeny.

Možné příplatky:
• Přesné umístění spotu na 1. pozici v reklamním bloku nebo na poslední pozici +20 %.
• Souběžná Internetová reklama – banner. Jeho hlavní výhodou je, že oslovení klienta není jednotvárné a zajišťuje širší vizuální a kreativní záběr.

Oba tyto příplatkové „media typy“ jsou velmi často využívány jako bonusové programy pro naše klienty.

Výhody rozhlasové reklamy

• Masové médium – Týdně ladí rádio až 85 % populace.
• Silný zásah napříč všemi cílovými skupinami.
• Vysoká flexibilita.
• Vysoká efektivita.
• Neobvyklé možnosti spojení se značkami.
• Levnější výroba spotu než např. u TV.
• Relativně nízká cena (CPT – cost per thousand – cena za oslovení 1000 posluchačů). Tj. ukazatel, který srovnává různé nabídky ostatních mediatypů, a dokáže také porovnat efektivitu vůči ostatním médiím.
• Vysoká frekvence komunikace za nízké náklady – jeden oslovený posluchač stojí vaší firmu 0,02 haléře (CPT cena za 1000 oslovených posluchačů počítána z ceny týdenní spotové kampaně v délce spotu 30 sec. při počtu 35 spotů v období pondělí až neděle).
• Spot je možné nasadit do vysílání ve velmi krátké době, pokud má klient spot hotový, tak prakticky ihned.
• Snadno lze spot obměnit, když se během kampaně něco změní.
• Garantovaný přesný čas vysílání.
• Čas mezi tím, kdy posluchač slyší reklamní sdělení a samotným nákupním rozhodnutím, je u rádia jedním z nejkratších ze všech ostatních médií.
• Rádio může být v mediálním mixu zcela samo.
• Spotovou kampaň lze propojit s internetem. Ideální je kombinace rádia a animovaných bannerů, rádia na internetu poslouchá více než milion lidí.