Zvýšený výskyt výtluků na silnicích I. tříd a jejich oprava